Horde of the Dragon Queen

Pursuit of Cult of the Dragon, leaving Greenest

Session 2

Efter at have slikket sårene og hvilet i Greenest keep, ankom en munk ved navn Nesim Valandra. Han fortalte at han var elev af munken Leosin Erlanthar. Han kunne fortælle at Leosin var dragon scholar og havde samlet viden om CotD. Leosins choker, en lædderstrop med en søldrage i, var fundet afrevet, og Nesim frygtede at CotD havde fanget hans mester og taget ham med da de forlod Greenest.  Nighthill hyrede også gruppen til at følge efter CotD for at finde ud af hvor de hørte til, størrelsen af deres styrker samt mere om deres lederskab og formål. Noble og nysgerrige som de var, tog gruppen imod opgaven og forlod Greenest. 

Gruppen fulgte de meget tydelige spor af støvler og hjul som CotD havde efterladt. Først stødte de på en lille gruppe CotD der havde slået lejr i en lille gryde omgivet af buskads. Milo og Anna som overvågede CotD fra skjul, opdagede at der var en begyndende splide imellem lejesoldaterne og kolbolderne. Dette prøvedegruppen af udnytte, ved at Vladimir endnu engang udgav sig for at være en af deres. Dette kneb gik dog i vasken da en klodset Damota prøvede at snige sig frem og en knapt så overbevisende Vlad prøvede at spille komedie. Det resulteredei at gruppen måtte nedkæmpe den lille gruppe kobolder/lejesoldater med stål, pile, næver og magi. Dette  møde var samtidig profitabelt i form af lidt mønter, agerhøns og en vildsvine unge, der blev nakkeskudt af Milo. 

Gruppen ankom lidt senere til i mindre bjergpas som de gik igennem og fandt stedet hvor CotDfra Greenest selv havde slået lejr. Der fandt gruppen en MEGET mystisk ske og skål, som med sikkerhed var placeret som et tegn. Her valgte gruppen selv at slå lejr. 

Morgenen efter da gruppen drog videre blev de stoppet af endnu en gruppe CotD lejesvende, og endnu et kneb var forfejlet og Vlad erfarede at CotD medlemmer ikke bar uniform når de var på tilbagetog. Efter kampen fortsatte de og kom til en skov hvor de fandt indgangen til den lejr som CotD have sat op. En skjult Milo erfarede at CotD havde et særligt håndtegn, hvor de stak hånden i vejret med de 5 fingre spredt, symboliserende Tiamats 5 hoveder. 

Comments

mikaelbras

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.