Horde of the Dragon Queen

Attack on Greenest

Session 1

Gruppen, der af den ene eller anden grund eskorterede en karavane, ankom en sen aften til Greenest, men i stedet for at se en livlig handelsby, fandt de en by i flammer. Et frygteligt syn på himlen vakte strak deres opmærksomhed. En blå drage! Efter gruppen havde ført karavanen i skjul i et buskads uden for byen, drog de ind i Greenest, med den nysgerrige og ivrige Milo i front. Vladimir og Anna var langt mere forsigtige, men var draget af at hjælpe byen. Gruppen havde retning imod Greenest Keep, og nedkæmpede flere grupperinger af kobolds og hvad der senere skulle vise sig som Cult of the Dragon lejesoldater. De af byens borgere de kunne hjælpe på vejen, blev taget med til keepet. 

Her blev gruppen introduceret for Governor Nighthill og Castellan Escobert the Red, som gav dem en briefing om byens tragiske tilstand.

Milo var igen nysgerrigt og ville se om Nighthills information om Greenest nu var helt sand, og kravlede til toppen af Greenest keep ned de 3 andre i hælene. På toppen, skulle de nu stå i kampen imod den grufulde blå drage. Annaneliane svævede ned i borggården for at organisere forsvaret derfra, samt bringe folk i sikkerhed. Vladimirs høje røst lød fra toppen for at samle bueskytterne på det øverste brystværn, som krøb sammen i frygt. Milos lyse stemme kunne høres over alt andet, i hånende kampråb imens hans pile fløj imod dragen.

 

Milos heltemodige indsats drog dragen på flugt og alt imens Nighthill og Escobert tog sig af de sårede, drog gruppen ud til de strategiske interesser som de havde fået udpejet af Nighthill. 

Deres første mål var et tempel der lå i den sydøstlige del af byen, og med list og bedrag fik gruppen ledt de fjendtlige styrker der havde belejret templet væk derfra under påstand af at de havde fået ordre fra deres leder (Frulam Mondath) om at alle skulle samles på markedspladsen. Gruppen kom i kontakt med de beboere der havde søgt ly i templet og fik dem ledt tilbage til Greenest Keep i sikkerhed. Dog var Vladimir i sin CotD uniform nødt til at udfordre lederen af en gruppe fjender der stod i vejen, til Mak'gora. Med et voldsomt huk med sin glaive som dekapiterede modstanderen og et intimiderende råb til resten, fik han gjort en ende på den forhindring, og gruppen kunne føre beboerne i sikkerhed via den hemmelige tunnel der førte ind under Greenest Keep

Nighthill fortalte gruppen at der var 2 mål tilbage. Han ønskede en CotD officer fanget og forhørt, og skæbnen ville det at CotD havde indledt et angreb. De havde fundet og nedbrudt keepets sally port. Vladimir måtte endnu engang mærke fjendens stål og blev hurtigt sat ud af kampen. De indtrængende fjender blev hurtigt besejret og alt imens Anna reparerede den ødelagte port med sin magi, holdt Halfling helten Milo tilkommende fjender på afstand med flammende olie og pile.  

Milo fik endnu engang vækket Vladimir og sammen fik de slæbt CotD officeren neden under og fik ham afhørt. Her fik de overfladisk viden omkring CotD formål med angrebet, samt at de var ledet af Frulam Mondath, lederen af CotD i syd og ond magibruger, samt hendes næstkommanderende Langdedrosa Cyanwrath

I mellem tiden så det ud til at det 3. mål, Greenest vandmølle, var sat i brand. Gruppen drog straks afsted til vandmøllen der lå i den sydvestlige del af Greenest, og med Milos fantastiske egenskaber til at snige sig uset, ankom de næsten uhindret til møllen. Her så de at der var en gruppe kobolder der havde antændt bål omkring møllen, så den så ud til at brænde uden at den var i fare for at antænde. Kobolderne blev hurtigt nedkæmpet fra skyggerne af de listige Milo, Damota og Anna, imens den larmende Vladimir blev i baggrunden. Gruppen var meget enige om at alt tydede på en fælde og baghold, men alligevel spankulerede de åbenlyst ind i møllen og et par javelins sendte hurtigt Vladimir og Damota til jorden. Milo og Anna fik gjort kål på bagholdsmændene og hjulpet de 2 faldne tosser, og med delvist knækket stolthed måtte de vende tilbage til Greenest keep, efterladende møllen i sikkerhed og uden CotD besættelse. 

Der gik ikke lang tid efter gruppen var vendt tilbage til at CotD havde samlet alle deres styrker foran keepets hovedport. Her så de for første gang den blå halvdrage Cyanwrath, som stod med et kvindelig gidsel i kløerne. Cyanwrath forlangte af Greenest udvalgte en repræsentant, som skulle kæmpe imod ham i tvekamp ellers ville han flå struben ud på kvinden. En af Greenest soldater, som var bror til kvinden råbte op om at han ville kæmpe, men det ville Vladimir ikke høre tale om. Den selvopofrende Damota tilbød Vladimir at tage hans plads i udfordringen, under påskud af at hans liv ikke var lige så vigtigt som Vladimirs. Vladimir var taknemmelig for Damotas offer, men afslog, da han i håbet om en nobel død, måske kunne komme til efterlivet til sin kone og datter. Tvekampen begyndte og selv om Det så ud til at starten var i Vladimirs favør, fik Cyanwrath fældet ham med et mægtigt slag fra sit greatsword. Milo som stod og fulgte med fra brystværnet udbrød et klage skrig: "Vladimiiiiiiir" og kastede et reb ud over muren og klatrede ned. Han løb alt hvad hans små ben kunne for at komme til Vladimir i tide. Damota og Anna var lige i hælene på Milo og endnu engang fik Milo lukket Vladimirs blødende sår og redet hans liv. Hvordan skal Vladimir nogen sinde kunne betale den gæld han skylder. 

CotD havde fået det de var kommet efter og forlod Greenest, som nu var i sikkerhed for den største fare. Nu var tiden til at slikke sårene og genopbegge den nu ødelagte handelsby. 

Comments

mikaelbras

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.